بورسمقالات

سامانه کدال چیست؟

سامانه کدال

طبق ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، “سازمان بورس و اوراق بهادار” در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و بر اساس ماده ۷ همان قانون، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد “سازمان” بر عهده هیات مدیره این سازمان می باشد.

در این خصوص سامانۀ یکپارچۀ گردآوری، نظارت و انتشار الکترونیکی اطلاعات به نشانی WWW.CODAL.IR به منظور مکانیزه کردن جمع آوری، بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکت های ثبت شده نزد سازمان و سایر اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش اطلاعات خود هستند، طراحی شده است.

فرآیندهای اصلی سامانه عبارتند از:


 •  آماده سازی و ثبت گزارش ها به وسیله ناشران
 •  دریافت و پذیرش گزارش ها توسط سامانه
 •  ذخیره و بازیابی گزارش های دریافتی
 •  تحلیل و نظارت بر گزارش ها توسط کارشناسان سازمان
 •  استخراج گزارش های متنوع از اطلاعات ارسالی توسط ناشران
 •  انتشار اطلاعات به عموم

اهداف اصلی طراحی و به کارگیری این سامانه عبارتند از:


 •  تسریع در ارایه اطلاعات ناشران اوراق بهادار و افشای عمومی آن
 •  ایجاد ساز و کاری جهت تسهیل فرایند تهیه و افشای اطلاعات
 •  ایجاد ساز و کار های بهینه و مناسب گزارش گیری و گزارشگری مبتنی بر اصول جهانی جهت فعالان بازار سرمایه
 •  فراهم آوردن امکان دسترسی آسان استفاده کنندگان به اطلاعیه ها
 •  فراهم آوردن امکان نظارت مؤثرتر بر نحوه ارایه و افشای اطلاعات
 •  افزایش شفافیت اطلاعاتی از طریق کاهش دورۀ زمانی تهیه تا انتشار اطلاعات و افزایش دقت در محاسبات و کنترل ها
 •  افزایش هماهنگی واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی و ارتقای سطح اطلاع رسانی

سامانه جامع ناشران


کدال  مخفف عبارت انگلیسی Comprehensive DataBase Of All Listed Companies بوده که به معنای سامانه یا پایگاه اطلاعات جامع شرکت‌های پذیرفته شده (ناشران) است.
منظور از ناشران، شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است که طبق قانون، به  عنوان شرکت های سهامی عام دارای سهامدار در بازار بورس  کشور، بایستی اطلاعات صورت های مالی و وضعیت کسب و کار خود را اطلاع رسانی عمومی کنند.

ناشران اطلاعات در سایت کدال


 • شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران
 • شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس ایران
 • شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس (اما غیر بورسی و غیر فرابورسی)
 • شرکت‌های ثبت نشده در سازمان بورس

انواع اطلاعیه های سایت کدال


 1. اطلاعات و صورت های مالی سالانه
 2. افشا اطلاعات با اهمیت و شفاف سازی
 3. گزارش عملکرد ماهیانه
 4. اساسنامه و امید نامه
 5. اطلاعات هیات مدیره و کمیته حسابرسی
 6. آگهی دعوت به مجامع و تصمیمات
 7. گزارش افزایش سرمایه
 8. گزارش شفاف سازی مربوط به بورس/فرابورس
 9. گزارش شفاف سازی  مربوط به سازمان
 10. گزارش اوراق بدهی
 11. اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای
 12. زمان بندی پرداخت سود سهام شرکت
 13. گزارش فعالیت هیات مدیره
 14. گزارش کنترل های داخلی
 15. اولین پیش بینی در آمد هر سهم (EPS)
 16. افشای اطلاعات با اهمیت
 17. شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
 18. شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
 19. اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
 20. درخواست ارائه مهلت جهت رعایت ماده ۱۹ مکرر ۱/۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل نحوه اجرایی انجام معامله
 21. صورت وضعیت پرتفوی
 22. گزارش فعالیت ماهانه
 23. اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده
 24. امیدنامه پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران
 25. معرفی یا تغییر در ترکیب اعضا هیات مدیره شرکت
 26. مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
 27. آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
 28. آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 29. لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی
 30. آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
 31. آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه
 32. آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی به صورت فوق العاده
 33. اگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (به غیر از تغییرات سرمایه)
 34. اگهی ثبت تصمیمان مجمع عمومی موسسه
 35. مجوز بانک مرکزی جهت برگزاری  مجمع عمومی عادی سالانه
 36. خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه
 37. خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی فوق العاده
 38. خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
 39. زمان تشکیل جلسه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
 40. تصمیمات هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
 41. مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
 42. اعلامیه پذیره نویسی عمومی
 43. آگهی ثبت افزایش سرمایه
 44. مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
 45. اطلاعیه تکمیلی صدور مجوز افزایش سرمایه
 46. لغو اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
 47. پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
 48. مهلت استفاده از حق تقدم  خرید سهام
 49. اعلامیه پذیره نویسی عمومی
 50. آگهی ثبت افزایش سرمایه
 51. مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
 52. اطلاعیه تکمیلی صدور مجوز افزایش  سرمایه
 53. لغو اطلاعیه زمان  تشکیل جلسه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
 54. پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی  فوق العاده  در خصوص افزایش سرمایه
 55. اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
 56. تصمیم هیات مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده
 57. گزارش توجیهی افزایش سرمایه
 58. تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه
 59. نتایج حاصل از فروش حق  تقدم های استفاده نشده
 60. توزیع گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام
 61. آگهی مطالبع مبلغ پرداخت نشده سرمایه
 62. عدم پاسخ گویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستور العمل پذیرش اوراق بهادار
 63. تعلیق ورقه بهادار ناشر به علت  عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بههادار
 64. اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
 65. تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمال پذیرش اوراق بهادار
 66. تعلیق ورقه بهادار ناشر بعد از فرصت اعطا شده
 67. لغو پذیرش اوراق بهادار
 68. عدم پاسخ گویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
 69. عدم پاسخ گویی ناشر در خصوص لزوم برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و افشای اهم مطالب مطرح شده
 70. لغو پذیرش اوراق بهادار تعلیق شده
 71. ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
 72. اعطای مهلت توسط هیات پذیرش اوراق بهادار جهت خروج ناشر از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت
 73. رتبه بندی شرکت ها از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی
 74. وضعیت شرکت ها از نظر تعداد روزهای گشایش و معاملاتی
 75. عدم پاسخ گویی ناشر در خصوص شایعه یا خبر
 76. توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر و ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
 77. بازگشایی نماد معاملاتی تاشر به ااستناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه معاملات
 78. توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/۱۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه اجرای معاملات
 79. تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر و ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه اجرای  معاملات
 80. عدم پاسخ گویی ناشر در خصوص لزوم رعایت ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲  مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
 81. ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر به  منظور بررسی بیش تر اطلاعات  ناشر
 82. تداوم تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱ / ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه  اجرای معاملات
 83. بازگشایی نماد معاملاتی ناشر پس از پایان مهلت مقرر تعلیق نماد
 84. خروج شرکت از شرایط معامله تحت احتیاط
 85. سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
 86. تعلیق نماد معاملاتی ناشر پس از پایان اعطا شده جهت معامله در شرایط معامله تحت احتیاط

منبع : سایت کدال

مشاهده بیشتر

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن